91-431 Łódź , ul. Franciszkańska 1/5; tel. (42) 665-56-27, (42) 665-56-55,
fax: (42) 665-56-45; email: palac@uni.lodz.pl

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Adres

Dane dot. wynajmu

Rezerwacja na dzień:

Godziny wynajmu Sali Kominkowej

Godziny wynajmu Sali Kolebkowej

Godziny wynajmu Aula - Sala 202

Godziny wynajmu Gabinet 2

Godziny wynajmu Taras

Godziny wynajmu Ogród

Cel wynajmu:

Liczba uczestników ogółem:

Firma cateringowa:

Szczegóły organizacyjne

Dane płatnika

Nazwa:

Dokładny adres:

NIP:

KRS:

Formy płatności

 przelew na konto UŁ ( Bank PEKAO SA II O/ŁÓDŹ, 86124030281111000028222488 )

*Przy złożeniu zamówienia proszę dostarczyć kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualny KRS.

  1. Jakiekolwiek zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej.
  2. W przypadku zaistnienia zniszczeń w obrębie wynajmowanych sal organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy.