Uniwersytet Łódzki Wirtualna wycieczka po Pałacu Biedermanna
Pałac Biedermanna - Uniwersytet Łódzki
ul. Franciszkańska 1/5 Łódź
palac@uni.lodz.pl
www.palac.uni.lodz.pl